Pan Cake

Zwroty i reklamacje

Masz 14 dni od otrzymania zamówienia na zmianę zdania.

Niektóre z naszych produktów (produkty na zamówienie, towary łatwo psujące się) nie mogą korzystać z tego prawa do odstąpienia od umowy, biorąc pod uwagę ich charakter.


Reklamacja z tytułu gwarancji.

 1. Wybrane Produkty oferowane w Sklepie posiadają gwarancję obowiązującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Informacja o gwarancji Produktu wynika z jego opis.
 2. Okres gwarancji wynika z opisu każdego Produktu i jest liczony od dniadostarczenia Produktu.
 3. Dokumentem uprawniającym do ochrony gwarancyjnej jest dowód zakupu.
 4. Gwarancja nie wyłącza uprawnień Konsumenta oraz podmiotów, o których mowa w § 10 Regulaminu, wynikających z rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu, określone w Kodeksie cywilnym.

Reklamacja z tytułu rękojmi.

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w §10 Regulaminu, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)
 2. Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pancakesklep@gmail.com lub pisemnie na adres: ul. Jugosłowiańska 17, Warszawa 03-984
 3. W powyższej wiadomości w formie pisemnej lub elektronicznej należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
 4. Dla oceny wad fizycznych Produktu, należy go dostarczyć na adres: ul. Jugosłowiańska 17, Warszawa 03-984. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia reklamacji.
 5. W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 10 Regulaminu – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od jej zgłoszenia jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem. W związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 10 Regulaminu, Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany Produktu na wolny od wad.
 6. Odpowiedź na reklamację jest przekazywana na papierze lub innym trwałym nośniku np. wiadomość mailowa lub SMS.
  Dodatkowe informacje:
  Nie przyjmujemy paczek wysłanych za pobraniem ani wysyłanych do paczkomatów.
  Sposób opakowania i przewozu zwracanych towarów powinien odpowiadać
  właściwościom rzeczy. Reklamowany towar powinien być odpowiednio
  zapakowany oraz zabezpieczony.

Czy mogę zwrócić zakupione produkty, bez podania przyczyny?
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w przypadku dokonania zakupu na
odległość – masz możliwość zwrotu produktów bez podania przyczyny, składając
stosowne oświadczenie w terminie 14 dni.


Dodatkowe informacje:
Sposób opakowania i przewozu zwracanych towarów powinien odpowiadać
właściwościom rzeczy. Towar powinien być odpowiednio zapakowany.

Close Mój koszyk
Close Lista życzeń
Close Ostatnio oglądane
Close
Close
Kategorie